Yangın Eğitimi Sertifika Programı

En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar,
Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A, B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları,
Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
İSG Uzman adayları,
Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen uzmanlar,
Yangın Eğitimi 20 Saatlik Eğitim Programı İçin Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Eğitimcinin Eğitimi 45 Saatlik Eğitim Programı İçin En Az Lise Mezunu Şartı Gerekmektedir.
Yangın Eğitimini Tamamlayan Bireylerin İstihdam Alanları
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

Yangın Eğitmeni Olarak Çalışabilirler.
Yangın Eğitimi Sertifikası Eğitimi programının Eğitim Süresi

 • Yangın Eğitimi Programının süresi 20 saattir.
  Eğitimcinin Eğitimi Programının Süresi 45 Saattir.
  Yangın Eğitimi Programının İçeriği
 • Yanma ve Yangın Bilgisi
 • Yangın-Yangın Çeitleri
 • Yangın Söndürme Yöntemleri
 • Yangın Nedenleri ve Etkenleri
 • Yangın Önleyici Tedbirler
 • Yangında Kullanılan Söndürme Maddeleri
 • Su
 • Köpük
 • Kuru Kimyasal Tozlu Söndürücüler
 • Karbondioksitli(Co2) Söndürücüler
 • FM-200, NAF ve İnergen Gaz Söndürücüler
 • Yangın Söndürmede Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar
 • Yangın Yerindeki Tehlikeler
 • Yangının Sebep Olduğu Kayıplar
 • Yangın Başlangıç ve İlk Müdahale
 • Yangın İhbarının Verilmesi ve Personelin Hareket Tarz
 • Personel Tahliye Güzergâh ve Toplanma Yerine Geçilmesi
 • Kişisel Koruyucu Teçhizatlar, Cihazlar ve Kullanım
 • Acil Eylem Plan
 • Müdahale Ekiplerinin Oluşturulması
 • Yangına Müdahale Teknikleri
 • Kurtarma Bilgisi
 • İlk Yardım Bilgisi
 • Uygulamalı Olarak İtfaiye Araç ve Gereçlerinin Tanıtım
 • Fiilî Yangın Söndürme Eğitimi
Category:

Featured

Latest courses

Support Seven Courses!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
donate

Social share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram