Tıbbi Sekreterlik Eğitimi Sertifika Programı

Mesleki tanım itibariyle Tıbbi Sekreter; sağlık kurum ve kuruluşlarında, rapor, hasta işlemleri, evrak, istatistik ve kodlama, yazışma ve arşiv hizmetlerini yürüten, tıbbi bilgileri toparlayıp tıbbi dokümana dönüştürme bilgi ve becerisine sahip olan sağlık personelidir. Tıbbi sekreterler istihdam edildikleri sağlık kuruluşlarını, özelliklerini ve amaçlarını yakından bilmek durumundadırlar. Sağlık hizmeti sunan kurumlar başta yataklı tedavi kurumları olan hastaneler (Genel, özel dal, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri vb.), Hemşirelik Bakım, Geriatri merkezleri ve Evde Bakım Merkezleri yanında ayakta sağlık hizmeti sunan (doktor muayenehaneleri, diş hekimi muayenehaneleri, diğer sağlık personeli muayenehaneleri) gibi sağlık birimlerince sunulan ayakta bakım merkezleri, tıbbi teşhis amaçlı laboratuvarlardır. Tüm bu sağlık kuruluşlarında tıbbi dokümantasyon işlevi söz konusudur.

KİMLER KATILABİLİR?

Herhangi bir mezuniyet şartı ve ön koşul aranmayıp, Türkiye ve dünyanın her yerinden dileyen herkes bu eğitime katılabilir. Ayrıca yurt dışında yaşayanlar ve yabancı uyruklu vatandaşlar da başvurabilir.

Tıbbi Sekreterlik – Hasta Kabul Sekreterliği Kursunun Amacı

Tıbbi sekreterlerin tüm tıbbi dokümanların çeşitlerini, kullanım alanlarını ve dokümanlar hakkındaki yasal düzenlemeleri bilmeleri, hastane arşivinin oluşturulması ve düzenlenmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

  • Hasta dosyaları
  • Problem çözme ve randevu ile hasta kabulü
  • Sağlıkta istatistik
  • Tıbbi arşivleme
  • Hastalıkların uluslararası dokümantasyon sistemi (ICD Kodlaması)
  • Tıbbi dokümanların en temel özellikleri
  • Hasta kabul işlemleri, hastaların hastaneye girişinden taburcu olana kadar sunulabilecek hizmetler
  • Hasta hizmetleri ile ilgili bütün detaylı işlemlerin doğru şekilde yönetilebilmesi
  • Randevu sisteminin kapsamlı şekilde öğrenilmesi ve doğru şekilde uygulanması
Category:

Featured

Latest courses

Support Seven Courses!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
donate

Social share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram