Hakkımızda

Biz Kimiz

E-Sertifikan kişisel ve kurumsal eğitimleri aracılığıyla gerek sektör profesyonellerinden gerekse iş hayatına yeni atılacak olan gençlerden oluşan 5000’inin üzerinde bireye eğitim hizmeti sunmuştur.

E-Sertifikan, sektörün en değerli eğitimcilerini ‘‘bilgiyi paylaşma’’ gayesiyle bir araya getirmiş; akademik öğretim disiplini çerçevesinde, geliştirdiği uygulamaya yönelik eğitim tasarımları aracılığıyla kişi ve kurumlara pratik ve teorik bilgilerin aktarılmasını sağlamaktadır.

Vizyonumuz

Eğitim alanlarının çeşitliliği ve yüksek hizmet kalitesiyle, bir yandan ülkenin yetişmiş insan gücüne katkıda bulunan, diğer yandan piyasanın ihtiyacı olan nitelikli iş gücü yetiştirebilen; yaşam boyu eğitim felsefesini benimseyen ve destekleyen lider eğitim merkezi olmaktır.

Misyonumuz

Bilimsel bilgiyi kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, bölge ve ülke kalkınmasına hizmet vermek amacıyla kullanmak, bu hizmeti uluslararası boyuta ulaştırmaktır.

Add Your Heading Text Here

– Sürekli öğrenme ve gelişimi bir yaşam biçimi haline getirmek.

– Bilgi eksikliliğinin olduğu tüm toplumsal sorunlara duyarlılık göstermek.

– Organize ettiğimiz eğitimlerimizde çağın gerekleriyle toplumun ihtiyaç ve koşullarını bütünleştirmek.

– Bireyler, kurumlar ve toplum için önem taşıyan ve yararlığı yüksek olan eğitimler organize etmek.

– Kuramla uygulamayı bütünleştirerek katılımcılara yaşama geçirilebilir bilgi, beceri ve tutumlar kazandırmak.

– Organize ettiğimiz eğitim programlarını uzmanlık alanlarına göre sunmak.

– Yetişkin eğitiminde standartları sürekli geliştirmek.

– Etik kurallarına bağlı kalmak.

– Tüm çalışmalarımızda kalite ve standartları korumak.

cor034
co004

Bizimle Çalışmak İstermisiniz?

Siz de bizimle birlikte çalışmak, eğitim hayatında fark yaratmak istiyorsanız hemen iletişime geçin!