93 sonuçtan 1-16 arası gösteriliyor

Aile Danışmanlığı

 4.500,00

Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur ve bu doğrultuda Aile Yasası çerçevesinde gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık hizmetine denir. Aile, soyut bir kavram ancak kendi başına bütüncül ve canlı bir kurumdur. Sağlıklı ve fonksiyonel olan aile ve o ailede yetişen, yaşayan fert hangi toplumda olursa olsun kolaylıkla çevresine uyum sağlar.

Aile Danışmanlığının İşlevi

Ailenin de, her canlı gibi farklı işlevleri yerine getiren farklı organları, duyuları ve kendi ruhu vardır. Bu işlevsellikler arasında bütünlüğü korumak, günümüzde giderek güçleşmiştir. Ailenin kendi güç kaynaklarını geliştirmesi – işlevselliğini sağlaması, gerçekçi hedefler edinmelerini, açık iletişim kurmalarını sağlamak, empati kabiliyetlerini geliştirmeye ve kendi yaratıcı çözümlerini ortaya koymaya yönelik hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik aile danışmanının desteğine ihtiyaç duyabilmektedirler.

Aile Danışmanlığı Eğitiminde Amaç

Toplumun temel yapı taşı olan ailenin daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu olabilmesini sağlamak, aileyi oluşturan bireylerin problemlerini, ana kaynağına inerek, bilimsel, kültürel ve psikolojik yönlerini araştırmak, bu problemleri ortadan kaldıracak donanıma sahip kişilerin yetiştirilmesini sağlamak amacını taşımaktadır. Aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması vb. yaşantılarda aile bireylerinin bunlarla baş edebilmesinde gerekli profesyonel desteği sağlayacak meslek elemanı yetiştirmektir. Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır. Amaç, ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır. Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır. İlişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur. Eşlerin arasındaki sorunların çocuğu etkilemesi veya çocuğun yaşadığı fiziksel, psikolojik, eğitim sorunlarının aile içi dinamikleri etkilemesi kaçılmazdır. Yaşanan bu sorunların çözümünde aile bireylerine psikolojik destek vermek, aile içi iletişimi güçlendirmek, aile bireylerini birbirlerine duyarlı olmalarını sağlamak aile danışmanlığının amaçlarını oluşturmaktadır. Açılacak olan 300 saatlik teorik eğitim, 120 saat uygulama, 30 saat süpervizyondan oluşan toplam 450 saatlik aile danışmanlığı sertifika programının amacı ülkemizin değişik illerinde aile danışmanlığı merkezlerinde hem de özel kurumlarının ihtiyaç duyduğu “aile danışmanı” yetiştirmektir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Aile Danışmanlığı Yönetmeliği Resmi gazetenin 4 Eylül 2012 tarihli sayısında yayımlandı. Bu eğitime başvurabilecek meslek grupları Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hemşirelik, Tıp ve Sosyoloji Mezunlarıdır. Bu bölümlerden mezun olanlara aile danışmanı olma yolunu açan yönetmeliğe göre 300 saati teorik, 120 saati uygulamalı eğitim, 30 saati de süpervizyon olmak üzere toplamda 450 saatlik eğitim süresi yönetmelikle belirlenmiştir. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra klinik psikoloji ve aile danışmanlığı alanlarından birinde yüksek lisans/doktora eğitimini tamamlamış olanlar ile tıp fakültelerinin çocuk psikiyatrisi ve psikiyatri alanında ihtisas yapmış olanlar aile danışmanı sayılır ve ayrıca bunlardan Merkezlerde çalışmak için sertifika istenmez.

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI NE İŞE YARAYACAK?

KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞMA İMKÂNI: 2017 yılına kadar 30 bin aile danışmanı alınacağı açıklanmıştır. Kamuya alınacak aile danışanlarının alımlarında adaylardan üniversitelerin yürüttüğü Aile Danışmanlığı Eğitimi sertifikasını almış olması koşulu aranacak. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nce alt yapısı tamamlanan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile aile hekimliği uygulamasına benzer bir yapıda vatandaşlara “hane” odaklı sosyal danışmanlık sağlanacak. Bu kapsamda ilk pilot uygulama Kırıkkale ve Karabük’te hayata geçirildi. Üniversitelerden eğitim alan yaklaşık 400 danışman, durumu “riskli” olarak belirlenen ailelerle görüşmeye başladı. Uygulamanın yakın bir gelecekte yurt geneline binlerce aile danışmanına ihtiyaç duyulacaktır. Öte yandan sosyal hizmet ilkesi gereğince Belediyeler aile danışmanlarını bünyelerinde bulunduracakları beklenmektedir.
MEMURLARA BAŞKA KURUMA GEÇİŞ İMKÂNI: Halen herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olan memurlar da bu sertifikayı almayı tercih edebilir. Çünkü aile Danışmanlığı Sertifikasını alan kamu görevlileri ilgili birimlere geçiş için başvurulabilme şansına sahip olabilecekler.
ÖZEL AİLE DANIŞMA MERKEZİ AÇMA İMKANI: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılarak Resmi Gazetede yayımlan yönetmeliğe göre, Bir sekreter, bir hizmet yetkilisi ve bir aile danışmanı ile özel büro açmak mümkün olacak. Bu bürolar özel hizmet verebildiği gibi devlette anlaşmalı özel danışma bürolarından gerektiğinde hizmet satın alabilecek
AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI NERELERDEN ALINABİLİR?

Yönetmenlik gereği kapsamlı bir eğitim programı gerektiren Aile Danışmanlığı Sertifika Programları şuanda yalnızca Üniversiteler tarafından düzenlenebilmektedir. Teorik Bilgi-Uygulama ve Supervizyon ile birlikte toplamda minimum 450 saatlik eğitim sonunda alınabilen sertifikalar sadece Üniversiteler tarafından verilebilmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Aile Danışmanlığına Giriş ve Temel Kavramlar
– Bir sistem olarak aile
– Aile sistemi
– Aile organizasyonu ve fonksiyonellik
– Patolojik aile yapısı
– Aile yaşam döngüsü

Ailede Yetişkin Psikopatolojisi ve Aileye Yaklaşım

– Psikotik bozukluklar

– Anksiyete bozuklukları

– Depresyon ve duygudurum bozuklukları

– Yeme bozuklukları

– Kişilik bozuklukları

– Somatoform bozukluklar

Ailede Çocuk-Ergen Psikopatolojisi ve Aileye Yaklaşım

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Aileye Yaklaşım

Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ve Aileye Yaklaşım

Aile Danışmanlığı Kuramları

– Yapısal aile terapisi
– Aile sistemleri terapisi
– Stratejik aile terapisi
– Yaşantısal – insancıl aile terapisi
– Psikodinamik aile terapisi
– Bilişsel davranışçı aile terapisi

Aile Danışmanlığı Süreci
– Ailenin karşılanması
– Terapötik sürecin Yapılandırılması
– Terapötik Süreç
– Müdahaleler

– Aile Danışma sürecinde yapılan hatalar
– Aile danışmasının rol ve fonksiyonu

– Aile danışmasında etik ilkeler

Çiftlerde ve Ailelerde Cinsel Sorunlar ve Evliliğe etkileri
– Cinsellik kavramı ve cinselliğin konuşulması
– Cinsel işlevler ve cinsel işlev bozuklukları
– Evliliklerde yaşanılan olası cinsel problemler
– Kadınlarda görülen cinsel problemler
– Erkeklerde görülen cinsel problemler

– Gebelik ve Menopozda Cinsel Yaşam
– Yaşlılık ve Andropozda Cinsel Yaşam

Çiftler Arasında Yaşanan Temel Sorunlar
– İletişim
– Kültür
– Çatışma
– Eşlerin birbirlerinin akrabaları ile ilişkileri
– Cinsiyete özgü genellemeler
– Sağlık konuları

Aile Danışmanlığında Özel Konular
– Boşanma süreci
– Özel durumlarda (Boşanma, ölüm, hastalık gibi) çocuklara yaklaşım
– Duygusal ve davranışsal sorunlarda çocuklara yaklaşım
– Çocukların evden ayrılması
– Çocukta Okul Sorunları
– Ergenlik Sorunları
– Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Aileler
– Aile içi şiddet
– Çocuk istismarı ve ihmali
– Arabuluculuk
– Aldatma Psikolojisi
Aile Sağlığı
– Kronik hastalıkların aileye etkileri
Hukuki Boyutuyla Aile Sorunları ve Müdahaleleri

– Aile mahkemeleri ve işleyişi
– Genel olarak hukuki boyutuyla nişanlanma ve evlenme süreci
– Evlenmede eşlerin hak ve yükümlülükleri
– Evlilik süresince edinilen malların tabi olduğu hukuki rejim
– Aile içi şiddet ve korunma yolları
– Boşanmaya neden olan hukuki sebepler
– Boşanmanın hukuki sonuçları: Nafaka, çocukların velayeti vb.

Aile Danışmanlığı Uygulama Örnekleri
Vaka Örnekleri
Süpervizyon

Out Of Stock

Animatörlük Eğlence Yönetimi

 4.800,00

Animatörlük ve Eğlence Yönetimi   EĞİTİM HAKKINDA

Animatörlük ve Eğlence Yönetimi Sertifikası

Animatörlük ve Eğlence Yönetimi   BAŞVURU SÜRECİ

Eğitim başvuruları internet sitemiz üzerinden alınmaktadır. Ödemeniz onaylandıktan sonra e-posta adresinize onay bilgisi gönderilir. Eğitim tarihleri, eğitim alacağınız uzaktan eğitim sisteminin adresi, kullanıcı adı ve şifreniz cep telefonunuza eğitimin başlayacağı ilk gün mesaj olarak gönderilir. Eğitimi tamamladığınızda sertifikanız kargo ile adresinize gönderilir.

Animatörlük ve Eğlence Yönetimi   KİMLER KATILABİLİR?

Herhangi bir mezuniyet şartı ve ön koşulu aranmayıp, Türkiye ve dünyanın her yerinden dileyen herkes bu eğitime başvuru yapabilir.

Animatörlük ve Eğlence Yönetimi   KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu programa katılan bireyler eğitim içeriğinde belirtilen konularda yeterli bilgiye sahip olmaktadır.

Animatörlük ve Eğlence Yönetimi        EĞİTİM İÇERİĞİ

Animatörlük ve Eğlence Yönetimi       Sertifikası

Animatörlük ve Eğlence Yönetimi    EĞİTİM SÜRECİ

 • Eğitim, internet ortamında uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir.
 • Eğitim süresi 1 aydır.
 • Eğitim videoları önceden uzaktan eğitim sistemine yüklenmiştir.
 • Eğitim süresi içerisinde dilediğiniz gün ve saatlerde uzaktan eğitim sistemine giriş yaparak eğitiminizi alabilirsiniz.
 • İnternete bağlı bir cihaza (bilgisayar, tablet, telefon vs.) sahip olmanız yeterlidir.

Animatörlük ve Eğlence Yönetimi    SINAV SÜRECİ

 • Sertifikaya hak kazanabilmeniz için eğitim sonunda yapılacak sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan almanız gerekmektedir.
 • Sertifika sınavı, eğitimin son haftası internet ortamında uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılır.
 • Sınav haftası tarihi cep telefonunuza SMS mesajı olarak gönderilir.
 • Sınav, test şeklinde ve genellikle 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi ise 30 dakikadır.
 • Üç adet sınav hakkınız bulunmaktadır. En yüksek aldığınız not geçerli olacaktır. İlk sınavda yeterli puanı aldığınızda ikinci ve üçüncü sınav hakkınızı kullanmak zorunda değilsiniz.

Animatörlük ve Eğlence Yönetimi   SERTİFİKA SÜRECİ

 • Sınav haftası bitiminde üniversite onaylı başarı sertifikanız hazırlanır ve başvuru esnasında belirttiğiniz adrese gönderilir.
 • Sertifikanız ücretsiz kargo ile en geç 15 gün içerisinde adresinize ulaşır. Bu süre maksimum süredir.
 • Sertifika üzerinde uzaktan eğitim ibaresi yer almamaktadır.
 • Sertifikanızda şu bilgiler yer alacaktır: Üniversite adı, eğitimin bilgileri, ad ve soyadı, kimlik numarası, belge numarası, üniversitenin amblemi ve ıslak imza.
 • Sertifikanız ile birlikte “Transkript ve İçerik Belgesi” de gönderilecektir. Sınav sonucunuz sadece bu belgede yer alacaktır.
 • Sertifikanız üniversite tarafından verildiği için uluslararası ve ömür boyu geçerlidir.

 

Animatörlük ve Eğlence Yönetimi        AVANTAJLARINIZ

 • Uzaktan (online) eğitim için fiziksel bir katılıma gerek yoktur.
 • Uzaktan eğitim, örgün eğitimden daha ucuz olup daha hızlı bir sürede eğitim almanızı sağlar.
 • Uzaktan eğitime, dilediğiniz gün ve saatte, dilediğiniz cihazdan ve dilediğiniz yerden katılım sağlayabilirsiniz.
 • Islak imzalı ve onaylı sertifikanız hazırlanır ve Türkiye ya da dünyanın neresinde olursanız olun kargo ile adresinize gönderilir.
 • Geçerli sertifikalarımız, iş bulmanızı ve işinizde yükselmenize etken olur. Özgeçmişinize değer katar ve dikkat çeker.
 • Mülakatlarda rakiplerinizden bir adım önde olursunuz.
 • Onaylı ve uluslararası geçerli sertifikalarımız ile kariyerinize ve geleceğinize yön verin.

Animatörlük ve Eğlence Yönetimi        ÜÇ ADIMDA TAMAMLA

 • 1 »Eğitim Satın Al: İstediğin eğitimi, kredi kartı ya da banka havalesi ile internet sitemizden hemen satın al!
 • 2 »Uzaktan Eğitim Al: İnternete bağlı herhangi bir cihaz ile dilediğin zaman ve dilediğin yerden eğitime katıl.
 • 3 »Onaylı Sertifikan Adresine Gelsin: Türkiye ve dünyanın neresinde olursan ol onaylı ve geçerli sertifikan kargo ile adresine gelsin.

Aşçılık Eğitimi

 4.999,00

Aşçılık Eğitim Programının Amacı
Bu program ile kursiyerlerden;

Mutfakta hijyen, sanitasyon ve iş güvenliği kurallarını uygulama alışkanlığı kazanmaları,
Yangın ve ilk yardım konularında beceri kazanmaları,
Mutfak malzemelerini uygun depolama becerisi kazanmaları,
Haftalık ve aylık menü planlaması ile maliyet hesaplarını yapmaları,
Yeni sunum teknikleri ile ilgili beceriler kazanmaları,
Gıda güvenliği yönetim sistemi ile ilgili esasları (İSO 2200) kavramaları,
Modern sosların hazırlanması ve/veya temel sosların yeni yöntemlerle yapılması ile ilgili uygulamalar yapmaları,
Balıkların hazırlanması, yeni ve/veya farklı tekniklerle pişirilmesi ile ilgili uygulamalar yapmaları,
Kırmızı etin kesimi, yeni ve/veya farklı tekniklerle pişirilmesi ile ilgili uygulamalar yapmaları,
Kümes hayvanlarının kesimi, yeni ve/veya farklı tekniklerle pişirilmesi ile ilgili uygulamalar yapmaları,
Sebze yemeklerinin hazırlanması, yeni ve/veya farklı tekniklerle pişirilmesi ile ilgili uygulamalar yapmaları beklenmektedir.
Aşçılık Eğitim Programının Dayanağı
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanunu, özel öğretim kurumları yönetmeliği, özel kurslar yönetmeliği, 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı kurul kararıyla kabul edilen özel kurslar çerçeve programı.
Aşçılık Eğitim Programına Kimler Katılabilir
Okur – yazar olmak ve 13 yaşını tamamlamış olmak “Geleneksel Türk Mutfağı” eğitimine katılmak için yeterlidir.
Aşçılık Eğitimi Süresi
Geleneksel Türk Mutfağı – Aşçılık Eğitiminin Süresi Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından 168 Saat Olarak Planlanmıştır.
Aşçılık Eğitimi Programının İçeriği
1.HAFTA
Hijyen, Sanitasyon ve Bakteriyoloji
Sağlık ve İş Güvenliği
İSO 2200
Yangın
İlk Yardım
Beslenme ve Gıda Teknolojisi
Depolama
Yeni Sunum Teknikleri
Maliyet Hesaplama
Yeni Teknolojiler
2. – 3. HAFTA
Türk Mutfağına Giriş: Genel Bilgiler, Tarihçesi ve Diğer Bölge Mutfaklarına Etkisi
Modern Soslar, Detayları ve Uygulamaları
Temel Soslar ve Uygulamaları
Kahverengi, Beyaz, Tereyağlı Domates Sosu
Tereyağlı, Arpacık Soğanlı ve Kremalı Sos
Portakallı Limonlu Sos
Kırmızı Şaraplı Kahverengi Et Sosu
Kırmızı Şarap, Soğan, Maydanoz, Kekik ve Tereyağlı Sos
Tereyağlı Beyaz Sos
Şarküteri Ürünleri İle Yapılan Sos
Mantar, Kekik ve Kırmızı Şaraplı Sos
Av Eti Sosu
Beyaz Balık Sosu
Beyaz Şarap ve Kremalı Balık Sosu
Biber Sosu
Frenk Üzümü Sosu
Soğan, Sirke ve Baharatlı Kahverengi sos
Beyaz Şarap ve Mantarlı Sos
Fransız Usulü Yumurtalı Tatlı Sos
Domates Püreli Sıcak Emilsüyon
Yumurta Sarısı, Sirke, Tereyağı ve Et Sulu Sos
Portakal Soslu Sıcak Emilsüyon
Nane Soslu Sıcak Emilsüyon
Lezzet Verici Terbiye Sosları
Berrak Et Suyu
Meyve/Sebze Püresi
Karışık Süzme Lezzet Baharatı
Çeşnili Tereyağları
4.HAFTA
Balıkların Temizlenmeleri, Porsiyonlanmaları, Farklı Pişirme Teknikleri ve Uygulamaları
Sıcak Balık Salatasının Hazırlanması
Bütün balığın pullarının ve içinin temizlenmesi
Balığın derisinin çıkartılması ve kılçığının çıkartılması
Balık etinin kılçıktan ayrılarak fileto hazırlanması ve porsiyonlama
Bütün balığın kafası ve kuyruğu sabit kalarak iç organlarının ve kılçığının çıkartılması
İstiridye çorbası
Salsa soslu balık
Fındıklı ve Akdeniz yeşillikli balık
Somon balığı filetosu
Soslu yengeç
Sarımsaklı tereyağı ile kızartılmış kabuklu deniz ürünleri
Deniz ürünlü kiş (Quiche)
5.HAFTA
Etlerin Temizlenmeleri, Porsiyonlanmaları, Farklı Pişirme Teknikleri ve Uygulamaları
Biftek Asma
Biftek Kesimi
Et Parçalarına Göre Pişirme Teknikleri
Pişirme Süreleri
Hamurlu Dana Fileto
Haşlanmış Tranş
Amerikan Usulü Kesim Biftek (Sirloin Steak)
Kemikli Bonfile ve Konttofile
Bonfile
Sokum
Börek Hamurlu Etli Yemek
İngiliz Usulü Etli ve Böbrekli Üstü Kapalı Tart
İrlanda Usulü Kıymalı Patates Püreli Yemek
Kuzu Eti Kesimleri
Kuzu Etine Göre Pişirme Teknikleri
Kemiksiz Kuzu Pirzola
Fransız Usulü Kesim
Kemiksiz İnce Dana Eti
Kuzu Boyun ve Gerdanı
Kuzu Budu
Kuzu Kol
Kuzu Sırt
Döş
6.HAFTA
Kümes Hayvanlarının Temizlenmeleri, Porsiyonlanmaları, Farklı Pişirme Teknikleri ve Uygulamaları
Pişirilecek Her Ürünün Yapısına Göre Uygun Zamanlarda Pişirilmesi
Pastırma, Gömlek Gibi Malzemelerle Kaplanarak, Sararak Pişirme (Barding)
Kemiksiz Bıldırcın
Şaraplı Horoz Yemeği (Coq au Vin, Kok a van)
Fırında Tüm Tavuk
Kısık Ateşte Su İçinde Tavuk Pişirme
Profiterol Hamurlu Peynirli Tavuk
Kiev Usulü Tavuk (Kievski)
Kuzey Hint Usulü Tavuk
Hint Usulü Körili Tavuk
Sri Lanka Usulü Tavuk
Anason Soslu Piliç
Ördek Göğsü
Salamura Ördek
Fırında Tüm Ördek
7.HAFTA
Sebzeler, Farklı Pişirilme Teknikleri ve Uygulamaları
Sufle Tekniği Çalışmaları
2 Kez Pişirilmiş Sufle
Sebzeli Kiş (Sebze ve Krema İle Hazırlanmış Tart)
Sebzeli Puding
Sebzeli Gujer Profiterol ( Dökme Hamuru İle Kaplanıp Kızartılmış Sebzeler)
Limon, Baharat ve Otlu Karışımlı Sebze
Izgara Sebze Mezesi
Kırmızı Lahana Püresi
Sebze Yahnisi
Ispanaklı Hint Mecveri
Soğanlı Hint Mücveri
Fesleğen Soslu Unlu Patates Bezesi

Aşçılık Eğitimini Tamamlayanların İstihdam Alanları

İş yeri açabilirler
Gemilerde çalışabilirler
Yatlarda çalışabilirler
Restoranlarda çalışabilirler
Yemek firmalarında çalışabilirler

Bar ve Restorant Sorumlusu

 4.000,00

Bar ve Restorant Sorumlusu   EĞİTİM HAKKINDA

Bar ve Restorant Sorumlusu Sertifikası

Bar ve Restorant Sorumlusu   BAŞVURU SÜRECİ

Eğitim başvuruları internet sitemiz üzerinden alınmaktadır. Ödemeniz onaylandıktan sonra e-posta adresinize onay bilgisi gönderilir. Eğitim tarihleri, eğitim alacağınız uzaktan eğitim sisteminin adresi, kullanıcı adı ve şifreniz cep telefonunuza eğitimin başlayacağı ilk gün mesaj olarak gönderilir. Eğitimi tamamladığınızda sertifikanız kargo ile adresinize gönderilir.

Bar ve Restorant Sorumlusu   KİMLER KATILABİLİR?

Herhangi bir mezuniyet şartı ve ön koşulu aranmayıp, Türkiye ve dünyanın her yerinden dileyen herkes bu eğitime başvuru yapabilir.

Bar ve Restorant Sorumlusu   KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu programa katılan bireyler eğitim içeriğinde belirtilen konularda yeterli bilgiye sahip olmaktadır.

Bar ve Restorant Sorumlusu        EĞİTİM İÇERİĞİ

Bar ve Restorant Sorumlusu       Sertifikası

Bar ve Restorant Sorumlusu    EĞİTİM SÜRECİ

 • Eğitim, internet ortamında uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir.
 • Eğitim süresi 1 aydır.
 • Eğitim videoları önceden uzaktan eğitim sistemine yüklenmiştir.
 • Eğitim süresi içerisinde dilediğiniz gün ve saatlerde uzaktan eğitim sistemine giriş yaparak eğitiminizi alabilirsiniz.
 • İnternete bağlı bir cihaza (bilgisayar, tablet, telefon vs.) sahip olmanız yeterlidir.

Bar ve Restorant Sorumlusu    SINAV SÜRECİ

 • Sertifikaya hak kazanabilmeniz için eğitim sonunda yapılacak sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan almanız gerekmektedir.
 • Sertifika sınavı, eğitimin son haftası internet ortamında uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılır.
 • Sınav haftası tarihi cep telefonunuza SMS mesajı olarak gönderilir.
 • Sınav, test şeklinde ve genellikle 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi ise 30 dakikadır.
 • Üç adet sınav hakkınız bulunmaktadır. En yüksek aldığınız not geçerli olacaktır. İlk sınavda yeterli puanı aldığınızda ikinci ve üçüncü sınav hakkınızı kullanmak zorunda değilsiniz.

Bar ve Restorant Sorumlusu   SERTİFİKA SÜRECİ

 • Sınav haftası bitiminde üniversite onaylı başarı sertifikanız hazırlanır ve başvuru esnasında belirttiğiniz adrese gönderilir.
 • Sertifikanız ücretsiz kargo ile en geç 15 gün içerisinde adresinize ulaşır. Bu süre maksimum süredir.
 • Sertifika üzerinde uzaktan eğitim ibaresi yer almamaktadır.
 • Sertifikanızda şu bilgiler yer alacaktır: Üniversite adı, eğitimin bilgileri, ad ve soyadı, kimlik numarası, belge numarası, üniversitenin amblemi ve ıslak imza.
 • Sertifikanız ile birlikte “Transkript ve İçerik Belgesi” de gönderilecektir. Sınav sonucunuz sadece bu belgede yer alacaktır.
 • Sertifikanız üniversite tarafından verildiği için uluslararası ve ömür boyu geçerlidir.

 

Bar ve Restorant Sorumlusu        AVANTAJLARINIZ

 • Uzaktan (online) eğitim için fiziksel bir katılıma gerek yoktur.
 • Uzaktan eğitim, örgün eğitimden daha ucuz olup daha hızlı bir sürede eğitim almanızı sağlar.
 • Uzaktan eğitime, dilediğiniz gün ve saatte, dilediğiniz cihazdan ve dilediğiniz yerden katılım sağlayabilirsiniz.
 • Islak imzalı ve onaylı sertifikanız hazırlanır ve Türkiye ya da dünyanın neresinde olursanız olun kargo ile adresinize gönderilir.
 • Geçerli sertifikalarımız, iş bulmanızı ve işinizde yükselmenize etken olur. Özgeçmişinize değer katar ve dikkat çeker.
 • Mülakatlarda rakiplerinizden bir adım önde olursunuz.
 • Onaylı ve uluslararası geçerli sertifikalarımız ile kariyerinize ve geleceğinize yön verin.

Bar ve Restorant Sorumlusu        ÜÇ ADIMDA TAMAMLA

 • 1 »Eğitim Satın Al: İstediğin eğitimi, kredi kartı ya da banka havalesi ile internet sitemizden hemen satın al!
 • 2 »Uzaktan Eğitim Al: İnternete bağlı herhangi bir cihaz ile dilediğin zaman ve dilediğin yerden eğitime katıl.
 • 3 »Onaylı Sertifikan Adresine Gelsin: Türkiye ve dünyanın neresinde olursan ol onaylı ve geçerli sertifikan kargo ile adresine gelsin.

 

Restoran Müdürü Ne Yapar? Restoran Müdürünün Görevleri Nelerdir?

 • Restoran Müdürünün yapması beklenen bazı görev ve sorumluluklar şöyledir:
 • Restoranda hazırlanacak olan menüleri planlamak ve koordine etmek,
 • Restoranın işletme performansından sorumlu olmak,
 • Personele görev paylaşımı yaptırmak,
 • Personeli eğitmek ve yönetmek,
 • Personele gerekli durumlarda motive amaçlı öneriler sunmak,
 • Restoran satış durumunu ve kar oranlarını analiz etmek ve planlamak,
 • Pazarlama faaliyetleri yürütmek adına promosyon etkinlikleri, toplu yemekler ve indirim şemaları düzenlemek, takip etmek,
 • Gıda kontrolü, personel kontrolü ve satış kontrolü yapmak,
 • Bütçe belirlemesi yapmak ve üst düzey yöneticiye durumu aktarmak,
 • Restoranda vardiyalı sistem kurarak düzen oluşturmak,
 • Müşterilerin öneri ve şikâyetlerini dinlemek, cevap vermek,
 • Satış, kar ve personel gelişimini kontrol etmek, bu alanda strateji geliştirmek,
 • Müşterileri güler yüzle karşılamak,
 • Masa rezervasyonlarını yönetmek,
 • Hijyen, kalite kontrol, personel sağlığı ve iş güvenliği sağlamak,
 • Kredi kartı ödemeleri, nakit ödeme gibi alanlarda ihtiyacı kontrol etmek.

Bebek Bakım Eğitimi

 4.300,00

Bebek Bakımı Bakıcılık       EĞİTİM HAKKINDA

Bebek Bakımı Bakıcılık     Sertifikası

Bebek Bakımı Bakıcılık       BAŞVURU SÜRECİ

Eğitim başvuruları internet sitemiz üzerinden alınmaktadır. Ödemeniz onaylandıktan sonra e-posta adresinize onay bilgisi gönderilir. Eğitim tarihleri, eğitim alacağınız uzaktan eğitim sisteminin adresi, kullanıcı adı ve şifreniz cep telefonunuza eğitimin başlayacağı ilk gün mesaj olarak gönderilir. Eğitimi tamamladığınızda sertifikanız kargo ile adresinize gönderilir.

Bebek Bakımı Bakıcılık       KİMLER KATILABİLİR?

Herhangi bir mezuniyet şartı ve ön koşulu aranmayıp, Türkiye ve dünyanın her yerinden dileyen herkes bu eğitime başvuru yapabilir.

Bebek Bakımı Bakıcılık       KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu programa katılan bireyler eğitim içeriğinde belirtilen konularda yeterli bilgiye sahip olmaktadır.

Bebek Bakımı Bakıcılık            EĞİTİM İÇERİĞİ

Bebek Bakımı Bakıcılık           Sertifikası

Bebek Bakımı Bakıcılık        EĞİTİM SÜRECİ

 • Eğitim, internet ortamında uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir.
 • Eğitim süresi 1 aydır.
 • Eğitim videoları önceden uzaktan eğitim sistemine yüklenmiştir.
 • Eğitim süresi içerisinde dilediğiniz gün ve saatlerde uzaktan eğitim sistemine giriş yaparak eğitiminizi alabilirsiniz.
 • İnternete bağlı bir cihaza (bilgisayar, tablet, telefon vs.) sahip olmanız yeterlidir.

Bebek Bakımı Bakıcılık        SINAV SÜRECİ

 • Sertifikaya hak kazanabilmeniz için eğitim sonunda yapılacak sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan almanız gerekmektedir.
 • Sertifika sınavı, eğitimin son haftası internet ortamında uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılır.
 • Sınav haftası tarihi cep telefonunuza SMS mesajı olarak gönderilir.
 • Sınav, test şeklinde ve genellikle 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi ise 30 dakikadır.
 • Üç adet sınav hakkınız bulunmaktadır. En yüksek aldığınız not geçerli olacaktır. İlk sınavda yeterli puanı aldığınızda ikinci ve üçüncü sınav hakkınızı kullanmak zorunda değilsiniz.

Bebek Bakımı Bakıcılık       SERTİFİKA SÜRECİ

 • Sınav haftası bitiminde üniversite onaylı başarı sertifikanız hazırlanır ve başvuru esnasında belirttiğiniz adrese gönderilir.
 • Sertifikanız ücretsiz kargo ile en geç 15 gün içerisinde adresinize ulaşır. Bu süre maksimum süredir.
 • Sertifika üzerinde uzaktan eğitim ibaresi yer almamaktadır.
 • Sertifikanızda şu bilgiler yer alacaktır: Üniversite adı, eğitimin bilgileri, ad ve soyadı, kimlik numarası, belge numarası, üniversitenin amblemi ve ıslak imza.
 • Sertifikanız ile birlikte “Transkript ve İçerik Belgesi” de gönderilecektir. Sınav sonucunuz sadece bu belgede yer alacaktır.
 • Sertifikanız üniversite tarafından verildiği için uluslararası ve ömür boyu geçerlidir.

 

Bebek Bakımı Bakıcılık            AVANTAJLARINIZ

 • Uzaktan (online) eğitim için fiziksel bir katılıma gerek yoktur.
 • Uzaktan eğitim, örgün eğitimden daha ucuz olup daha hızlı bir sürede eğitim almanızı sağlar.
 • Uzaktan eğitime, dilediğiniz gün ve saatte, dilediğiniz cihazdan ve dilediğiniz yerden katılım sağlayabilirsiniz.
 • Islak imzalı ve onaylı sertifikanız hazırlanır ve Türkiye ya da dünyanın neresinde olursanız olun kargo ile adresinize gönderilir.
 • Geçerli sertifikalarımız, iş bulmanızı ve işinizde yükselmenize etken olur. Özgeçmişinize değer katar ve dikkat çeker.
 • Mülakatlarda rakiplerinizden bir adım önde olursunuz.
 • Onaylı ve uluslararası geçerli sertifikalarımız ile kariyerinize ve geleceğinize yön verin.

Bebek Bakımı Bakıcılık            ÜÇ ADIMDA TAMAMLA

 • 1 »Eğitim Satın Al: İstediğin eğitimi, kredi kartı ya da banka havalesi ile internet sitemizden hemen satın al!
 • 2 »Uzaktan Eğitim Al: İnternete bağlı herhangi bir cihaz ile dilediğin zaman ve dilediğin yerden eğitime katıl.
 • 3 »Onaylı Sertifikan Adresine Gelsin: Türkiye ve dünyanın neresinde olursan ol onaylı ve geçerli sertifikan kargo ile adresine gelsin.

 

 

Eğitim İçeriği
0-12 ay arası bebek bakımı eğitimi ile; bebek bakımını daha bilinçli bir şekilde yapılabilmesini ve bebeğin büyüme gelişmesini daha iyi yönetilmesini öğretilmesi hedeflenmiştir.0-12 aylık çocukların temel bakım gereksinimlerinin karşılanması temelde ailelerin ve bakım verenlerin görevidir. Özellikle de 0-12 ay arasındaki bebeklerin henüz hastalıklara karşı savunma mekanizmalarının tam gelişmemiş olması onların bu dönemde bakımlarına önem verilmesi gerekliliğini doğurmaktadır. Bu süreçte aşılarının zamanında yapılmaması, hijyen uygulamalarının yetersiz olması, yetersiz ve dengesiz beslenmesi geri dönüşü olmayan hastalık ve sakatlıklara neden olabilir. Özellikle 0-12 aylık süreçte çocuk tamamen bir başkasına bağımlı olarak yaşamını sürdürür ve bu dönemde onun gereksinimlerinin karşılanması, sağlığının korunması, yeterli ve dengeli beslenmesi geleceği açısından büyük önem taşır.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?
Yeni doğan bebeğin fiziksel özelliklerinin bilinmesi,Yeni doğan bebeğin reflekslerini bilmek ve önemini kavranması,Yeni doğan bebeğin bakımını üstlenebilecek bilgi ve becerin kazanılması,Yeni doğan bebeğin ihtiyaçlarını bilmek ve bu ihtiyaçlara doğru cevap verilmesi,Yeni doğan bebek için anne sütünün önemi ve anne sütünün özelliklerinin kavranması,Yeni doğan bebeğin bakımında yanlış uygulamaların farkına varılması,Yeni doğan bebeğin acil hallerini bilmek ve tıbbi destek alması gereken durumların ayırt edilmesi.

KİMLER KATILABİLİR?
Ebeveyn olmaya hazırlanan anne ve baba adayları,Profesyonel Bebek Bakıcısı Olmak İsteyenler,Psikologlar, Sosyologlar,Tıp Mezunları ve Doktorlar,PDR Uzmanları, Sosyal Hizmet Mezunları ve Öğrencileri,Çocuk Gelişimi Mezunları ve Öğrencileri,Hemşirelik/ Ebelik Bölümlerinin Mezunları ve Öğrencileri,Sağlık Çalışanları, Tıbbi Sekreterler, Hasta Kabul Sekreterleri,Koçlar, Danışmanlar Bebek bakımın konusunda kendini geliştirmek isteyen bireyler.

Eğitim Programı
0-12 Bebek Bakımı, Beslenmesi ve Sağlığı

Yenidoğanın Fiziksel Görünümü ve Özellikleri

Yenidoğan Bebeğin Fiziksel Özellikleri

Yenidoğan Bebeğin Fizyolojik Özellikleri

Yenidoğan Bebekte Refleksler

Bebeklerde Büyüme ve Gelişme

Bebeklerde Fiziksel Büyüme

Bebeklerde Boy Ölçümü ve Değerlendirilmesi

Bebeklerde Vücut Ağırlığı ve Değerlendirilmesi

Bebeklerde Baş Çevresi Ölçümü ve Değerlendirilmesi

Bebeklerde Büyüme Eğrilerinin Değerlendirilmesi

Bebeklerde Dişlerin Gelişimi

0-12 Bebek Bakım Uygulamaları

Uygun El Yıkama

Çocuğun Temizliği

Deri Temizliği ve Banyo

Bebek Masajı

Yüz Temizliği El temizliği Ayak Temizliği

Saç Temizliği

Ağız-Diş Temizliği Pamukçuk

Alt (Peri-Anal Bölge) Temizliği

Tuvalet Eğitimi

Pişik

0-12 Bebek Sağlık Bakımı ve Uygulamaları

Bebeklerin uyku rutini

Türkiye’de Uygulanan Aşı Takvimi

Büyüme Atakları

0-12 ay bebek bakımında karşılaşılan kazalar, Yaralanmalar ve Zehirlenmeler

Acil Hastalıklar ve Yaralanmalarda Yapılması Gereken İşlemler

Bebeğimi hangi durumlarda hastaneye götürmeliyim?

Yeni doğan bebeğinizle ilgili yanlış uygulamalar nelerdir?

0-12 Ay Bebeklerde Beslenme

0-6 Ay Bebek Beslenmesi (Anne Sütü ile Beslenme)

Anne sütünün sağılması ve saklanması

Beslenme ile İlgili Sorunlar

İştahsızlık Kabızlık

Kolik bebek ve baş etme

Bebek de gaz problemleri ve çözüm önerileri

Soluk Borusuna Besinin Kaçması

Çocuklara Verilecek Ek Besinlerin Hazırlanması

Kanguru bakımı, ten tene temas

Konu başlıkları
0-12 ay bebek bakımı ve gelişimi
1-yenidoğan
2-apgar skoru
3-refleksler
4-yenidoğan tarama testleri
5-ilk aşılar
6-kan uyuşmazlığı
7-mekonyum
8-bıngıldaklar
(bıngıkların kapanması erken yada geç kapanması bıngıldak ile ilgili tehlike sinyalleri)
9-baş bakımı
10-konak bakımı
11-kulak bakımı
12-kulak enfeksiyonu
13-göz bakımı
14-şaşılık
15-çapaklanma
16-burun bakımı
17-tıkanıklık ve temizliği
18-ağız bakımı
19-pamukçuk
20-ağız kokusu
21-ilk diş ve bakımı
22-göbek bakımı
23-göbekte kanama
24-alt bakımı (kız bebek+erkek bebek)
25-vajinal akıntı
26-inmemiş testis
27-pişik ve bakımı
28-isilik
29-bebek banyosu
30-kalça çıkığı
31-gaz çıkarılması
32-yenidoğan neye benziyor?
-lanugo tüyleri
-milialar
-milialari
-verniks
-doğum lekeleri
–somon lekesi
–çilek lekesi
–mongol lekesi
–cafe au lait
–kutis marmoratus
-yenidoğan toksik eritemi
-mememde şişlik
-yenidoğan kafası (kafa yamukluğu)
-yenidoğan aknesi
yenidoğan sarılığı
aşılar ve tarihleri
bebeğin ilk saatleri
33-gaz/kolik/kabızlık
34-bebeğin kundaklanması
35-bebek giyme sling ve kanguru bakımı
36-emzik ve biberon kullanımı ve temizliği
37-yaz kış oda ısısı ne olmalı?
38-bebeklerde hıçkırık
39-kusmukta kan
40-ateş ve ateşe müdahale
41-egzema
42-ishal
43-reflü
44-bebeğin sık sık hapşırması
45-süt alerjisi
46-laktoz intoleransı
47-atak haftaları
48-0-24 ay kız bebek büyüme persentili
49-0-24 ay erkek bebek büyüme persentili
50-0-12 ay bebeklerde ay ay gelişim ve uyku süreleri
51-ek gıdaya geçiş ve ay ay beslenme(0-12 ay)
52-prematüre bebekler ve düşük doğum ağırlıklı bebekler

Beden Dili Eğitimi

 4.999,00

Beden Dili   EĞİTİM HAKKINDA

Beden Dili   Sertifikası

Beden Dili   BAŞVURU SÜRECİ

Eğitim başvuruları internet sitemiz üzerinden alınmaktadır. Ödemeniz onaylandıktan sonra e-posta adresinize onay bilgisi gönderilir. Eğitim tarihleri, eğitim alacağınız uzaktan eğitim sisteminin adresi, kullanıcı adı ve şifreniz cep telefonunuza eğitimin başlayacağı ilk gün mesaj olarak gönderilir. Eğitimi tamamladığınızda sertifikanız kargo ile adresinize gönderilir.

Beden Dili   KİMLER KATILABİLİR?

Herhangi bir mezuniyet şartı ve ön koşulu aranmayıp, Türkiye ve dünyanın her yerinden dileyen herkes bu eğitime başvuru yapabilir.

Beden Dili   KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu programa katılan bireyler eğitim içeriğinde belirtilen konularda yeterli bilgiye sahip olmaktadır.

Beden Dili   EĞİTİM İÇERİĞİ

Beden Dili  Sertifikası

Beden Dili   EĞİTİM SÜRECİ

 • Eğitim, internet ortamında uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir.
 • Eğitim süresi 1 aydır.
 • Eğitim videoları önceden uzaktan eğitim sistemine yüklenmiştir.
 • Eğitim süresi içerisinde dilediğiniz gün ve saatlerde uzaktan eğitim sistemine giriş yaparak eğitiminizi alabilirsiniz.
 • İnternete bağlı bir cihaza (bilgisayar, tablet, telefon vs.) sahip olmanız yeterlidir.

Beden Dili   SINAV SÜRECİ

 • Sertifikaya hak kazanabilmeniz için eğitim sonunda yapılacak sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan almanız gerekmektedir.
 • Sertifika sınavı, eğitimin son haftası internet ortamında uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılır.
 • Sınav haftası tarihi cep telefonunuza SMS mesajı olarak gönderilir.
 • Sınav, test şeklinde ve genellikle 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi ise 30 dakikadır.
 • Üç adet sınav hakkınız bulunmaktadır. En yüksek aldığınız not geçerli olacaktır. İlk sınavda yeterli puanı aldığınızda ikinci ve üçüncü sınav hakkınızı kullanmak zorunda değilsiniz.

Beden Dili   SERTİFİKA SÜRECİ

 • Sınav haftası bitiminde üniversite onaylı başarı sertifikanız hazırlanır ve başvuru esnasında belirttiğiniz adrese gönderilir.
 • Sertifikanız ücretsiz kargo ile en geç 15 gün içerisinde adresinize ulaşır. Bu süre maksimum süredir.
 • Sertifika üzerinde uzaktan eğitim ibaresi yer almamaktadır.
 • Sertifikanızda şu bilgiler yer alacaktır: Üniversite adı, eğitimin bilgileri, ad ve soyadı, kimlik numarası, belge numarası, üniversitenin amblemi ve ıslak imza.
 • Sertifikanız ile birlikte “Transkript ve İçerik Belgesi” de gönderilecektir. Sınav sonucunuz sadece bu belgede yer alacaktır.
 • Sertifikanız üniversite tarafından verildiği için uluslararası ve ömür boyu geçerlidir.

 

Beden Dili   AVANTAJLARINIZ

 • Uzaktan (online) eğitim için fiziksel bir katılıma gerek yoktur.
 • Uzaktan eğitim, örgün eğitimden daha ucuz olup daha hızlı bir sürede eğitim almanızı sağlar.
 • Uzaktan eğitime, dilediğiniz gün ve saatte, dilediğiniz cihazdan ve dilediğiniz yerden katılım sağlayabilirsiniz.
 • Islak imzalı ve onaylı sertifikanız hazırlanır ve Türkiye ya da dünyanın neresinde olursanız olun kargo ile adresinize gönderilir.
 • Geçerli sertifikalarımız, iş bulmanızı ve işinizde yükselmenize etken olur. Özgeçmişinize değer katar ve dikkat çeker.
 • Mülakatlarda rakiplerinizden bir adım önde olursunuz.
 • Onaylı ve uluslararası geçerli sertifikalarımız ile kariyerinize ve geleceğinize yön verin.

Beden Dili   ÜÇ ADIMDA TAMAMLA

 • 1 »Eğitim Satın Al: İstediğin eğitimi, kredi kartı ya da banka havalesi ile internet sitemizden hemen satın al!
 • 2 »Uzaktan Eğitim Al: İnternete bağlı herhangi bir cihaz ile dilediğin zaman ve dilediğin yerden eğitime katıl.
 • 3 »Onaylı Sertifikan Adresine Gelsin: Türkiye ve dünyanın neresinde olursan ol onaylı ve geçerli sertifikan kargo ile adresine gelsin.

Eğitim Konuları
1. İlk İzlenim ve Güven
2. Zor Toplantılar ve Savunma
3. Yalan Söyleme
4. Mülakat, Müzakere ve Yansımalar
5. Beden Dili Teknikleri
4. Uygulamalar

Beslenme Yönetimi Eğitimi

 4.000,00

Beslenme Yönetimi Sertifikası EĞİTİM HAKKINDA

Beslenme Yönetimi Sertifikası Sertifikası

Beslenme Yönetimi Sertifikası BAŞVURU SÜRECİ

Eğitim başvuruları internet sitemiz üzerinden alınmaktadır. Ödemeniz onaylandıktan sonra e-posta adresinize onay bilgisi gönderilir. Eğitim tarihleri, eğitim alacağınız uzaktan eğitim sisteminin adresi, kullanıcı adı ve şifreniz cep telefonunuza eğitimin başlayacağı ilk gün mesaj olarak gönderilir. Eğitimi tamamladığınızda sertifikanız kargo ile adresinize gönderilir.

Beslenme Yönetimi Sertifikası KİMLER KATILABİLİR?

Herhangi bir mezuniyet şartı ve ön koşulu aranmayıp, Türkiye ve dünyanın her yerinden dileyen herkes bu eğitime başvuru yapabilir.

Beslenme Yönetimi Sertifikası KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu programa katılan bireyler eğitim içeriğinde belirtilen konularda yeterli bilgiye sahip olmaktadır.

Beslenme Yönetimi Sertifikası EĞİTİM İÇERİĞİ

Beslenme Yönetimi Sertifikası Sertifikası

Beslenme Yönetimi Sertifikası EĞİTİM SÜRECİ

  • Beslenme Yönetimi Sertifikası

 

 • Eğitim, internet ortamında uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir.
 • Eğitim süresi 1 aydır.
 • Eğitim videoları önceden uzaktan eğitim sistemine yüklenmiştir.
 • Eğitim süresi içerisinde dilediğiniz gün ve saatlerde uzaktan eğitim sistemine giriş yaparak eğitiminizi alabilirsiniz.
 • İnternete bağlı bir cihaza (bilgisayar, tablet, telefon vs.) sahip olmanız yeterlidir.

Beslenme Yönetimi Sertifikası SINAV SÜRECİ

 • Sertifikaya hak kazanabilmeniz için eğitim sonunda yapılacak sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan almanız gerekmektedir.
 • Sertifika sınavı, eğitimin son haftası internet ortamında uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılır.
 • Sınav haftası tarihi cep telefonunuza SMS mesajı olarak gönderilir.
 • Sınav, test şeklinde ve genellikle 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi ise 30 dakikadır.
 • Üç adet sınav hakkınız bulunmaktadır. En yüksek aldığınız not geçerli olacaktır. İlk sınavda yeterli puanı aldığınızda ikinci ve üçüncü sınav hakkınızı kullanmak zorunda değilsiniz.

Beslenme Yönetimi Sertifikası SERTİFİKA SÜRECİ

 • Sınav haftası bitiminde üniversite onaylı başarı sertifikanız hazırlanır ve başvuru esnasında belirttiğiniz adrese gönderilir.
 • Sertifikanız ücretsiz kargo ile en geç 15 gün içerisinde adresinize ulaşır. Bu süre maksimum süredir.
 • Sertifika üzerinde uzaktan eğitim ibaresi yer almamaktadır.
 • Sertifikanızda şu bilgiler yer alacaktır: Üniversite adı, eğitimin bilgileri, ad ve soyadı, kimlik numarası, belge numarası, üniversitenin amblemi ve ıslak imza.
 • Sertifikanız ile birlikte “Transkript ve İçerik Belgesi” de gönderilecektir. Sınav sonucunuz sadece bu belgede yer alacaktır.
 • Sertifikanız üniversite tarafından verildiği için uluslararası ve ömür boyu geçerlidir.

Beslenme Yönetimi Sertifikası AVANTAJLARINIZ

 • Uzaktan (online) eğitim için fiziksel bir katılıma gerek yoktur.
 • Uzaktan eğitim, örgün eğitimden daha ucuz olup daha hızlı bir sürede eğitim almanızı sağlar.
 • Uzaktan eğitime, dilediğiniz gün ve saatte, dilediğiniz cihazdan ve dilediğiniz yerden katılım sağlayabilirsiniz.
 • Islak imzalı ve onaylı sertifikanız hazırlanır ve Türkiye ya da dünyanın neresinde olursanız olun kargo ile adresinize gönderilir.
 • Geçerli sertifikalarımız, iş bulmanızı ve işinizde yükselmenize etken olur. Özgeçmişinize değer katar ve dikkat çeker.
 • Mülakatlarda rakiplerinizden bir adım önde olursunuz.
 • Onaylı ve uluslararası geçerli sertifikalarımız ile kariyerinize ve geleceğinize yön verin.

Beslenme Yönetimi Sertifikası ÜÇ ADIMDA TAMAMLA

 • 1 »Eğitim Satın Al: İstediğin eğitimi, kredi kartı ya da banka havalesi ile internet sitemizden hemen satın al!
 • 2 »Uzaktan Eğitim Al: İnternete bağlı herhangi bir cihaz ile dilediğin zaman ve dilediğin yerden eğitime katıl.
 • 3 »Onaylı Sertifikan Adresine Gelsin: Türkiye ve dünyanın neresinde olursan ol onaylı ve geçerli sertifikan kargo ile adresine gelsin.

 

 • EĞİTİM İÇERİĞİ
 • Koçluk Nedir?
 • Koç Kimdir?
 • Koçluğun Faydaları
 • Koçlukta Etik İlkeler
 • Koçluk Görüşmeleri ve Koçluk Süreci
 • Beslenme İlkeleri
 • Besin Öğeleri
 • Besin Grupları
 • Enerji İhtiyacı ve Enerji Hesaplamaları
 • Metabolizma, Enzimler ve Hormanlar
 • Öğün Planlama
 • Menü Planlama
 • Beslenme Modelleri
 • Yaş Gruplarına Göre Beslenme
 • Özel Durumlarda ve Hastalıklarda Beslenme
 • Beslenme Bozuklukları
 • Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite
 • Gıda Güvenliği ve Hijyen

KİMLER KATILABİLİR?

 • Diyetisyenler
 • Gıda Mühendisleri
 • Doktorlar
 • Ebeler
 • Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Çocuk Gelişim Uzmanları
 • Aile Danışmanları
 • Sağlıklı Beslenme Koçluğunu meslek edinmek isteyen kişiler.
 • Beslenme düzeni sağlayarak yaşamını daha sağlıklı, hayatını daha verimli ve keyifli yaşamak isteyen herkes bu eğitimi alabilir.

Bilgisayar İşletmeciliği

 4.999,00

Bilgisayar İşletmeciliği Sertifikası EĞİTİM HAKKINDA

Bilgisayar İşletmeciliği Sertifikası Sertifikası

Bilgisayar İşletmeciliği Sertifikası BAŞVURU SÜRECİ

Eğitim başvuruları internet sitemiz üzerinden alınmaktadır. Ödemeniz onaylandıktan sonra e-posta adresinize onay bilgisi gönderilir. Eğitim tarihleri, eğitim alacağınız uzaktan eğitim sisteminin adresi, kullanıcı adı ve şifreniz cep telefonunuza eğitimin başlayacağı ilk gün mesaj olarak gönderilir. Eğitimi tamamladığınızda sertifikanız kargo ile adresinize gönderilir.

Bilgisayar İşletmeciliği Sertifikası KİMLER KATILABİLİR?

Herhangi bir mezuniyet şartı ve ön koşulu aranmayıp, Türkiye ve dünyanın her yerinden dileyen herkes bu eğitime başvuru yapabilir.

Bilgisayar İşletmeciliği Sertifikası KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu programa katılan bireyler eğitim içeriğinde belirtilen konularda yeterli bilgiye sahip olmaktadır.

Bilgisayar İşletmeciliği Sertifikası EĞİTİM İÇERİĞİ

Bilgisayar İşletmeciliği Sertifikası Sertifikası

Bilgisayar İşletmeciliği Sertifikası EĞİTİM SÜRECİ

  • Bilgisayar İşletmeciliği Sertifikası

 

 • Eğitim, internet ortamında uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir.
 • Eğitim süresi 1 aydır.
 • Eğitim videoları önceden uzaktan eğitim sistemine yüklenmiştir.
 • Eğitim süresi içerisinde dilediğiniz gün ve saatlerde uzaktan eğitim sistemine giriş yaparak eğitiminizi alabilirsiniz.
 • İnternete bağlı bir cihaza (bilgisayar, tablet, telefon vs.) sahip olmanız yeterlidir.

Bilgisayar İşletmeciliği Sertifikası SINAV SÜRECİ

 • Sertifikaya hak kazanabilmeniz için eğitim sonunda yapılacak sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan almanız gerekmektedir.
 • Sertifika sınavı, eğitimin son haftası internet ortamında uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılır.
 • Sınav haftası tarihi cep telefonunuza SMS mesajı olarak gönderilir.
 • Sınav, test şeklinde ve genellikle 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi ise 30 dakikadır.
 • Üç adet sınav hakkınız bulunmaktadır. En yüksek aldığınız not geçerli olacaktır. İlk sınavda yeterli puanı aldığınızda ikinci ve üçüncü sınav hakkınızı kullanmak zorunda değilsiniz.

Bilgisayar İşletmeciliği Sertifikası SERTİFİKA SÜRECİ

 • Sınav haftası bitiminde üniversite onaylı başarı sertifikanız hazırlanır ve başvuru esnasında belirttiğiniz adrese gönderilir.
 • Sertifikanız ücretsiz kargo ile en geç 15 gün içerisinde adresinize ulaşır. Bu süre maksimum süredir.
 • Sertifika üzerinde uzaktan eğitim ibaresi yer almamaktadır.
 • Sertifikanızda şu bilgiler yer alacaktır: Üniversite adı, eğitimin bilgileri, ad ve soyadı, kimlik numarası, belge numarası, üniversitenin amblemi ve ıslak imza.
 • Sertifikanız ile birlikte “Transkript ve İçerik Belgesi” de gönderilecektir. Sınav sonucunuz sadece bu belgede yer alacaktır.
 • Sertifikanız üniversite tarafından verildiği için uluslararası ve ömür boyu geçerlidir.

Bilgisayar İşletmeciliği Sertifikası AVANTAJLARINIZ

 • Uzaktan (online) eğitim için fiziksel bir katılıma gerek yoktur.
 • Uzaktan eğitim, örgün eğitimden daha ucuz olup daha hızlı bir sürede eğitim almanızı sağlar.
 • Uzaktan eğitime, dilediğiniz gün ve saatte, dilediğiniz cihazdan ve dilediğiniz yerden katılım sağlayabilirsiniz.
 • Islak imzalı ve onaylı sertifikanız hazırlanır ve Türkiye ya da dünyanın neresinde olursanız olun kargo ile adresinize gönderilir.
 • Geçerli sertifikalarımız, iş bulmanızı ve işinizde yükselmenize etken olur. Özgeçmişinize değer katar ve dikkat çeker.
 • Mülakatlarda rakiplerinizden bir adım önde olursunuz.
 • Onaylı ve uluslararası geçerli sertifikalarımız ile kariyerinize ve geleceğinize yön verin.

Bilgisayar İşletmeciliği Sertifikası ÜÇ ADIMDA TAMAMLA

 • 1 »Eğitim Satın Al: İstediğin eğitimi, kredi kartı ya da banka havalesi ile internet sitemizden hemen satın al!
 • 2 »Uzaktan Eğitim Al: İnternete bağlı herhangi bir cihaz ile dilediğin zaman ve dilediğin yerden eğitime katıl.
 • 3 »Onaylı Sertifikan Adresine Gelsin: Türkiye ve dünyanın neresinde olursan ol onaylı ve geçerli sertifikan kargo ile adresine gelsin.

 

Bilgisayar İşletmenliği Eğitim İçeriği

 • Bilgisayara Giriş
 • Windows
 • Word
 • Excel
 • On Parmak
 • Donanım
 • İnternet
 • Virüs Antivürüs
 • Powerpoint